Hostes Maaslari Ne Kadar?

THY hostes maaşları oldukça merak edilen konulardan birisidir. Türkiye iş dünyasına göre iyi maaş ortalamasına sahip Türk Hava Yolları’nda yeni başlayanlar 2 bin 200 TL maaş alabiliyor. THY’de uzman olarak görev yapan bir çalışan uzmanların maaş ortalaması 3.500 TL

özel havayolu şirketlerinde işe yeni giren kabin memuru 400-500 euro arasında
THY’de yeni işe giren bir kabin memuru 3 bin 341
kabin amiri 4 bin 043,
ikinci pilot 10 bin 293
Yılda dört ikramiye alan personel ücretleri, hostesler için seksen saat üzeri uçuşlarda ekstra harcırah ve fazla mesai eklemeleriyle ücretler artıyor.

Hostes olabilmek icin gerekenler

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Uçak kabin görevlisi ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin yönetmeliklerini gözetmekle yükümlüdür.

SHGM tarafından verilmiş ve onaylanmış geçerli bir Kabin Memuru Sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca mesleğin icrası için zorunlu olan temel emniyet eğitimi ve her sene bir kez yenileme ile ilgili havayolunun uygun gördüğü periyodik eğitimleri
tamamlaması ve geçer not alması gerekmektedir.

Uçak kabin görevlisi mesleğini icra edecek kişilerin ilaveten aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi beklenir:
a)En az 18 yaşını doldurmuş ve çalışacağı havayolu firmasının belirleyeceği yaş aralıklarında olmak

b)Fiziki şartlar yönüyle bayanlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak, baylar için ise 170-190 cm arası boya sahip olmak
ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak

c)Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumunun uçuşa müsait olduğunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü´nün yetki verdiği tam
teşekküllü hastane raporu ile belgelemek.

Kabin memurlugu meslek tanitimi

Kabin memurluğu (hosteslik) tanımı

Uçuş görevinin icrasında, bağlı bulunduğu havayolunun kalite ve uçuş emniyeti standartlarına uygun olan çalışma talimatları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası sivil havacılık talepleri ile uçuş emniyet tedbirlerini yerine getirerek; yolcu emniyeti, güvenliği ve konforunu sağlamakla yükümlü olan nitelikli kişidir.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08:: 5111 (Seyahatlerde hizmet veren elemanlar)
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları


Uçak kabin görevlisi, görevini havalimanında ve uçak kabini içerisinde icra eder. Çalışma ortamı, gürültülü, basınç değişiklikleri gösteren, sarsıntılı, kapalı ve dardır. Uçak kabin görevliliği, personel ve yolcu yönüyle her operasyon sürecinde farklılık arz eden insanlarla etkileşim halinde olmayı gerektiren bir iş koludur. Bu mesleği icra eden kişiler, çalışma koşullarından kaynaklı strese bağlı rahatsızlıklar ile uçuş ortamından kaynaklanabilen fizyolojik ve psikolojik etkilere maruz kalabilirler. Uçak kabin görevlisinin çalışma saatleri çok değişik olup, gece, gündüz, hafta sonu görev yapabildikleri gibi, tatil günlerinde de çalışmak söz konusudur. Uçak kabin görevlisi uçuş planı ve görevinin uzunluğu, aylık uçuş ve mesai saatleri uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoritelerinin yazılı talimatlarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Nöbet görevi, ev nöbeti icra edebilir. Yatı görevleri nedeniyle mevsim şartlarına göre aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bulunması gerekebilir.

Hosteslik Eğitimi Nasıl Yapılıyor?

Havacılık sektöründe çalışmak isteyenlerin en çok gözde mesleklerinden hosteslik için nasıl bir eğitim ve kurs veriliyor. İşte adım adım yapılması gerekenler ve hosteslik eğitimi hakkında bilgiler.

Nasil Hostes Olunur?

Hostes  (kabin memuru)  olmak için ilk başvurunun yapılmasının ardından ilk yapılacak olan şey başvurmuş olduğunuz şirketin göstermiş olduğu mülakatlara katılmaktır. Boy kilo ölçümünün yapılmasının ardından başvuran adayın fiziksel olarak uçuşlara uygun olup olmadığının kontrolü yapılır. Bu kontrollerin ardından bir İngilizce sınava tabi tutulur bu sınavı da başarılı bir şekilde geçtikten sonra Türkçe yapılan bir sınava girersiniz. İngilizce sınavından geçmeniz için en az orta düzeyde İngilizce bilmeniz gerekmektedir.  Türkçe yapılan sınavda hosteslik mesleğini neden seçtiğinize ve bu mesleğe dair kişisel düşüncelerinize başvurulur. Bazı özel şirketler hostes olmak isteyen adayları ise psikolojik testlerden geçirmektedirler.  Bu testler adayların sosyal olarak işe hazır olup olmadığını göstermektedir.  Bu sınavları başarı ile geçtikten sonra verilen eğitimlere başlanmaktadır.

THY'de ve Diğer Firmalarda Hostes Olma Şartları Şu Şekildedir:

1. T. C. vatandaşı olmak,
2. İstanbul'da ikamet ediyor olmak,
3. En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,
4. Müracaat tarihinde 19 yaşını bitirmiş olmak ve 27 yaşından gün almamış olmak,
5. İyi derecede İngilizce lisanını bilmek (ikinci dil ise tercih sebebidir),
6. Adli Sicil Kaydı ile Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmuyor olmak.
7. 160-180 cm. arasında bir boya sahip olmak fakat boy ile kilo orantılı olmak kaydı ile (Bayanlar 160 - 175 cm arasında bir boya sahip olmalı. Baylar 170 - 185 cm arasında bir boya sahip olmalı ayrıca, Bayanların kilosu, boylarının ölçüsünden 100 çıkarıldığında kalan sayıdan, en fazla 2 sayı yukarıda en az 20 sayı aşağıda olmalı, Bayların kilosu, boylarının ölçüsünden 100 çıkarılınca kalan sayıdan, en fazla 5 sayı yukarıda olmak en az 20 sayı aşağıda olmalı)
8. Uçuşa engel olacak şekilde sağlık bir problemi bulunmamak,
9. Vücudunun görünen yerlerinde dövme veya piercing bulunmamak,
10. Diğer uçuş veya havacılık şirketlerinden disiplinsizlik ya da sağlık durumu nedeni ile ayrılmamış olmak,
11. Fiziki bir kusuru bulunmamak.
12. İletişim becerisi yüksek, dinamik, güler yüzlü ve ekip çalışmasına yatkın olmak,
Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, internet üzerinden yayımlanan ilanlara başvurmalıdır.