Thy işe Alım Süreci

Türk Hava Yollarında işe alım süreçleri aşagıdaki gibi yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Türk Hava Yolları, global hizmet ağında birlikte çalışacağı adayları

    Kabin Ekibi,
    Kokpit Ekibi,
    Yurt Dışı Ofis Çalışanları ve
    İdari/Teknik Birim Çalışanları (Genel İstihdam) olmak üzere 4 ana başlık altında istihdam eder.


THY sürekli gelişen hizmet ağına paralel olarak, verdikleri kaliteli hizmetle misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan ve güvenlik konusunda önemli sorumluluklar üstlenen kabin ekibinin işe alımlar  www.thy.com üzerinden yayınlanan ilanlarla duyurulur.

Başvuran tüm adaylar, sistem üzerinden alınan randevularla THY'ye çağırılır. Temel şartları sağlayan adaylar, modern seçme yöntemleri kullanılarak yazılı ve sözlü değerlendirmelere alınır. Aynı zamanda tüm adaylara yabancı dil yeterlilik testleri uygulanır.

Bu aşamaların ardından, birebir ve grup mülakat süreçlerini de başarıyla tamamlayan adaylar, sağlık kurulunun onayıyla eğitim sürecine başlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan tüm adaylar, her geçen gün daha da genişleyen uçuş ağımızda, konuklarımızı en konforlu ve güvenli şekilde ağırlamak üzere ekibe dahil edilir.

Hostes Maaslari Ne Kadar?

THY hostes maaşları oldukça merak edilen konulardan birisidir. Türkiye iş dünyasına göre iyi maaş ortalamasına sahip Türk Hava Yolları’nda yeni başlayanlar 2 bin 200 TL maaş alabiliyor. THY’de uzman olarak görev yapan bir çalışan uzmanların maaş ortalaması 3.500 TL

özel havayolu şirketlerinde işe yeni giren kabin memuru 400-500 euro arasında
THY’de yeni işe giren bir kabin memuru 3 bin 341
kabin amiri 4 bin 043,
ikinci pilot 10 bin 293
Yılda dört ikramiye alan personel ücretleri, hostesler için seksen saat üzeri uçuşlarda ekstra harcırah ve fazla mesai eklemeleriyle ücretler artıyor.

Hostes olabilmek icin gerekenler

Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Uçak kabin görevlisi ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin yönetmeliklerini gözetmekle yükümlüdür.

SHGM tarafından verilmiş ve onaylanmış geçerli bir Kabin Memuru Sertifikasına sahip olmalıdır. Ayrıca mesleğin icrası için zorunlu olan temel emniyet eğitimi ve her sene bir kez yenileme ile ilgili havayolunun uygun gördüğü periyodik eğitimleri
tamamlaması ve geçer not alması gerekmektedir.

Uçak kabin görevlisi mesleğini icra edecek kişilerin ilaveten aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmesi beklenir:
a)En az 18 yaşını doldurmuş ve çalışacağı havayolu firmasının belirleyeceği yaş aralıklarında olmak

b)Fiziki şartlar yönüyle bayanlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak, baylar için ise 170-190 cm arası boya sahip olmak
ve boyu ile kilosu arasında uygun fark bulunmak

c)Fiziki kusuru olmamak, sağlık durumunun uçuşa müsait olduğunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü´nün yetki verdiği tam
teşekküllü hastane raporu ile belgelemek.

Kabin memurlugu meslek tanitimi

Kabin memurluğu (hosteslik) tanımı

Uçuş görevinin icrasında, bağlı bulunduğu havayolunun kalite ve uçuş emniyeti standartlarına uygun olan çalışma talimatları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası sivil havacılık talepleri ile uçuş emniyet tedbirlerini yerine getirerek; yolcu emniyeti, güvenliği ve konforunu sağlamakla yükümlü olan nitelikli kişidir.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08:: 5111 (Seyahatlerde hizmet veren elemanlar)
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler
4857 sayılı İş Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları


Uçak kabin görevlisi, görevini havalimanında ve uçak kabini içerisinde icra eder. Çalışma ortamı, gürültülü, basınç değişiklikleri gösteren, sarsıntılı, kapalı ve dardır. Uçak kabin görevliliği, personel ve yolcu yönüyle her operasyon sürecinde farklılık arz eden insanlarla etkileşim halinde olmayı gerektiren bir iş koludur. Bu mesleği icra eden kişiler, çalışma koşullarından kaynaklı strese bağlı rahatsızlıklar ile uçuş ortamından kaynaklanabilen fizyolojik ve psikolojik etkilere maruz kalabilirler. Uçak kabin görevlisinin çalışma saatleri çok değişik olup, gece, gündüz, hafta sonu görev yapabildikleri gibi, tatil günlerinde de çalışmak söz konusudur. Uçak kabin görevlisi uçuş planı ve görevinin uzunluğu, aylık uçuş ve mesai saatleri uluslararası ve ulusal sivil havacılık otoritelerinin yazılı talimatlarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Nöbet görevi, ev nöbeti icra edebilir. Yatı görevleri nedeniyle mevsim şartlarına göre aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bulunması gerekebilir.

Hosteslik Eğitimi Nasıl Yapılıyor?

Havacılık sektöründe çalışmak isteyenlerin en çok gözde mesleklerinden hosteslik için nasıl bir eğitim ve kurs veriliyor. İşte adım adım yapılması gerekenler ve hosteslik eğitimi hakkında bilgiler.